Pisanie przemówień

Scriptio - pisanie przemówień

Firma Scriptio pomaga w pisaniu rzeczowych i porywających przemówień. Specjalizujemy się w długich wystąpieniach do zainteresowanego tematem audytorium. Pracę zaczynamy od identyfikacji celów przemówienia i poznania grupy docelowej. Układamy odpowiednią na daną okazję strukturę, co pozwala na zastosowanie najbardziej odpowiedniej formy do okoliczności. Tekst kończymy zdaniem zachęcającym do dalszych rozważań, lub zabawną pointą.

Piszemy następujące rodzaje wystąpień publicznych:

  • prezentacje na konferencjach tematycznych,
  • przemówienia okolicznościowe w tym: wesela, pogrzeby, rocznice,
  • wystąpienia polityczne i wyborcze.

Wiele razy pisaliśmy teksty na konferencje naukowe i biznesowe. Nie boimy się także wyważonych mów, ani zabawnych pogadanek. Bez względu na charakter przemówienia, jesteśmy w stanie dotrzeć do słuchaczy.